12 Spørsmål & Svar i

Prisendringer

Hva betyr dette for meg som All Inclusive-medlem?

For deg som All Inclusive-medlem betyr det at prisen endres fra d. 01-03-2024 til:

  • Abonnement forsetter til: 499 kr./md.
  • Enkeltvask: 299 kr.
Hva betyr dette for meg som Premium Shine medlem?

For deg som Premium Shine-medlem betyr det at prisen endres fra d. 01-03-2024 til:

  • Abonnement: 349 kr./md.
  • Enkeltvask: 249 kr.
Hva betyr dette for meg som Premium-medlem?

For deg som Premium-medlem betyr det at prisen endres fra d. 01-03-2024 til:

  • Abonnement: 299 kr./md.
  • Enkeltvask: 199 kr.
Hva betyr dette for meg som Standard-medlem?

For deg som Standard-medlem betyr det at prisen endres fra d. 01-03-2024 til:

  • Abonnement: 249 kr./md.
  • Enkeltvask: 149 kr.
Hva betyr dette for meg som Express-medlem?

For deg som Express-medlem betyr det at prisen endres fra d. 01-03-2024 til:

  • Abonnement: 149 kr./md.
  • Enkeltvask: 99 kr.