Avtalevilkår for bruk av Wash World

1. Formål
Wash World ApS (heretter «vi», «oss», «vår» og lignende, avhengig av sammenhengen) tilbyr bilvask, «Vask Selv» og bilpleie. Disse tjenestene gjøres tilgjengelig via ubegrenset medlemskap, medlemskap med enkeltvask eller enkeltstående kjøp med betalingskort og diverse betalingsløsninger på lokasjonene våre. Du kan finne informasjon om gjeldende Wash World-produkter på washworld.no
Formålet vårt er å sikre effektiv, moderne og miljøvennlig bilvask, «Vask Selv» og bilpleie med kort ventetid. Vi jobber kontinuerlig med endringer og utvikling av teknologi som har til formål å sikre høy kvalitet på produktene våre.

2. Avtalevilkår
Disse avtalevilkårene gjelder, og er juridisk bindende, for alle brukere av medlemskap med ubegrenset bilvask, medlemskap med enkeltvask, bilpleie, «Vask Selv» og enkeltvask. Medlemskapene våre vil heretter samlet bli referert til som «Tjenesten». Du må lese og godta avtalevilkårene og reglene før du bruker Tjenesten. Ved å bruke Tjenesten godtar du disse avtalevilkårene og samtykker samtidig i å overholde dem. Avtalevilkårene er gyldige så lenge du har et kundeforhold med oss. Hvis du på noe tidspunkt ikke aksepterer eller ikke er i stand til å overholde avtalevilkårene, har du ikke rett til å bruke Tjenesten, bilpleie, «Vask Selv» eller enkeltvask.

3. Informasjon om oss
Tjenesten, bilpleie, «Vask Selv», støvsuger eller enkeltvask tilbys av Wash World AS.
Vi er registrert under foretaksnummer 821 741 572 med forretningsadresse: Wash World AS c/o Sands Advokatfirma DA Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo. Og postadresse Wash World AS, c/o Wash World ApS, Dynamovej 11, 1. tv. 2860 Søborg.

Eventuelle spørsmål som vedrører tjenesterelaterte problemer, skal rettes direkte til oss via kontaktinformasjonen du finner i disse avtalevilkårene.

4. Tilgang til og bruk av Tjenesten
For å bruke Tjenesten kreves det at du oppretter en kundeprofil. Du oppretter kundeprofilen din på hjemmesiden og godkjenner disse avtalevilkårene. Du kan avslutte kundeforholdet med oss ved å stoppe medlemskapet ditt på profilen din på hjemmesiden (kontaktinformasjon finner du under «Support» nedenfor).
Når du har opprettet en kundeprofil på hjemmesiden, kan du få tilgang til Tjenesten ved å:
• Abonnere på et løpende abonnement og betale månedlig på forhånd («abonnementsprisen») helt til du sier opp abonnementet. Hver måned du abonnerer på medlemskapet, kalles «abonnementsperioden».
For å få tilgang til Tjenesten, og når du registrerer deg, må du godkjenne følgende betingelser:
• Du må stå inne for at informasjonen du har oppgitt i forbindelse med registreringen, er sannferdig og korrekt, og du må gi oss beskjed dersom denne informasjonen på noe tidspunkt endres.
• Tjenesten gjelder kun i Danmark og for registrerte bil(er). I tillegg kan ikke vårt abonnement på ubegrenset bilvask brukes til drosjer eller annen kommersiell persontransport.
• Du må knytte et betalingsmiddel til abonnementet ditt på ubegrenset bilvask eller medlemskap med enkeltvask.
• Du må registrere registreringsnummeret på bilen din. Medlemskapet ditt er knyttet til dette nummeret. Du har mulighet til å endre registreringsnummeret i løpet av medlemsperioden, men maks en gang hver 30. dag.
• Vi registrerer bilen/medlemskapet ved vaskeanlegget via automatisk skiltgjenkjenningssystem. Du samtykker herved til at føreren av bilen kan handle på dine vegne, også med hensyn til oppgradering av vask og det derav følgende forbruket og påløpte betalingsforpliktelser. Vær oppmerksom på at personlige bilskilt ikke kan gjenkjennes automatisk og må legges inn manuelt ved innsjekking for medlemmer med ubegrenset bilvask.
• Når du registrerer deg for Tjenesten, får du en firesifret kode (PIN-kode), som du kan endre senere. Koden skal brukes i forbindelse med bilvasken for biler som er knyttet til vårt medlemskap for ubegrenset bilvask eller enkeltvask, dersom bilskiltet ikke gjenkjennes av systemet. I så fall må bilskiltet og koden oppgis på betalingsterminalen for å kunne vaske på medlemskapet.
• Når du registrerer deg for Tjenesten, må du velge et passord som du kan bruke til å logge deg inn på kundeprofilen din på hjemmesiden.
• Når du bruker Tjenesten, må du være spesielt oppmerksom på riktig bruk av vaskeanlegget. Les mer nedenfor under «korrekt bruk av vaskeanlegget».
• Det kan forventes driftsstans og service innenfor åpningstiden til vaskehallen. Vi vil etterstrebe å utføre vedlikehold og service i tidsrom hvor vaskefrekvensen er lavest. Målet vårt er å sikre høy kvalitet og tilgjengelighet på anleggene våre.
• Vaskeanlegget og området er videoovervåket .
• Du kan ikke bruke eller la andre bruke Tjenesten til ulovlige eller upassende formål som kan forstyrre driften av anlegget eller offentlig orden.

5. Tilgang til og bruk av vår enkeltvask, «Vask Selv» og bilpleie
For å få tilgang til bruken av vår enkeltvask, «Vask Selv» og bilpleie må du godta punktene nedenfor. For å få tilgang til enkeltvask, kjører du frem til terminalen ved vaskehallen og velg ønsket vask. Du betaler umiddelbart i terminalen via valgt betalingsmåte.
For å få tilgang til «Vask Selv» betaler du via betalingsterminalen på «Vask Selv»-stasjonen.
Vær oppmerksom på at ved oppstart av «Vask Selv» reserverer kredittkortleverandøren din et beløp på betalingskortet, da prisen for «Vask Selv» først blir kjent når tjenesten er brukt. Reservasjonen skyldes at beløpet ikke blir trukket umiddelbart. Reservasjonen oppheves når det faktiske beløpet er kjent og trukket . Du finner nærmere informasjon om dette på betalingsenhetene våre.
• Vi registrerer bilen ved vaskeanlegget via videoovervåking på stedet. Les mer om hvordan vi behandler informasjonen i personvernerklæringen vår. [lenke]

6. Korrekt bruk av vaskehall, «Vask Selv», bilpleieprodukter og forvaskområde
Korrekt bruk av automatisk vaskehall:
• Sjekk at bilen din overholder maks. høyde- og breddemål. De spesifikke målene for vaskehallen din finner du på hjemmesiden, under fanen «Finn vaskehall».
• Skyv inn speilene. Fjern antenne, takstativ, takboks, spoilere og tilbehør osv.
• Bruk viskerposer.
• Kjør bilen frem til maskinen viser ‘STOPP’ i midten av vaskehallen og slå av motoren.
• Sett på håndbrekket, sett automatgiret i «P», og lukk dører, vinduer, soltak osv.
• Slå av bilsensorene på vindusviskere, automatisk bagasjeromsåpning osv.
• Bli sittende i bilen under vask.
• Test alltid bremsene etter vask.
• Det er ikke tillatt å forvaske biler – og felger – i adkomstområdet. Av hensyn til biorenseanlegget kan forvask kun foregå på de områdene som er merket «Forvaskområde».
• Bruk kun bilpleieprodukter som er beregnet for biler, i anlegget.
Ta vare på slukene våre, da vi bruker biologiske renseanlegg og tar vare på miljøet.
• Feil bruk av vaskehallen kan utløse krav om erstatning for tømming av brønner mv. Maling og andre kjemikalier som skylles ut i brønner, vil ødelegge balansen i biorenseanlegget og må derfor renses opp. Dette gjelder også vask av næringsrelaterte maskiner e.l. som forårsaker tette brønner og sandfang.
Riktig bruk av «Vask Selv»-systemet
• Bruk av «Vask Selv» samt sjampo, kjemikalier, godkjente bilpleieprodukter og høytrykksslanger er på eget ansvar. Wash World kan ikke holdes ansvarlig for personskade eller skade på eiendom.

• Før vask – sjekk om bilen din får plass i båsen i høyden og bredden.

• Under vask – følg instruksjonene for produktene nøye. Bruk høytrykksslange forsiktig av hensyn til lakken. Anbefalt avstand fra bilen er min. 30 cm.

• Bruk kun bilpleieprodukter som er beregnet for biler, i anlegget. Ta vare på slukene våre, da vi bruker biologiske renseanlegg og tar vare på miljøet.

• Matbiler eller andre kommersielle maskiner må ikke rengjøres. Utstyret er kun beregnet på personbiler.
• Vasking av motor og understellsramme med høytrykkslanser er forbudt, da vanninntrengning kan forårsake skade.
• Feil bruk av «Vask Selv»-systemet kan utløse krav om erstatning for tømming av brønner mv. Maling og andre kjemikalier som skylles ut i brønner, vil ødelegge balansen i biorenseanlegget og må derfor renses opp. Dette gjelder også vask av næringsrelaterte maskiner e.l. som forårsaker tette brønner og sandfang.
• Ved bruk av matterenser er det ikke tillatt å rense gummimatter. Ytterligere instruksjoner er tilgjengelig på stedet. Det gis ingen erstatning for ødelagte gummi- og stoffmatter dersom instruksjonene ikke er fulgt.

Merk: Av hensyn til biorenseanlegget er følgende forbudt i «Vask Selv»:
• Fjerning av større steiner, jord, maling, kjemikalier eller lignende.
• Å bruke vår «Vask Selv» på andre gjenstander enn biler.
• Vask av motor og understell.
• Vask av matbiler, næringsrelatert maskineri, anleggsmaskiner, hengere med jord og lignende.

Det gis ingen erstatning for sidespeil, vindusviskere, antenner, spoilere, reservehjul, pyntelister, skvettlapper, lavprofildekk, stofftak, gummimatter, felger og tilleggsutstyr som er skadet under «Vask Selv» og i vaskehall.
Det er kundens ansvar å sørge for at bilen overholder høyde- og breddemål. I tillegg er følgende biler ikke tillatt i vaskeanleggene våre: pickuper uten hardtop, biler med lifter, biler med skiboks, sykkelstativ mm.

Korrekt bruk av bilpleieprodukter, inkludert bl.a. høytrykksforvask, støvsuger, matterenser osv.:
• Følg instruksjonene for produktet nøye.
• Bruk høytrykksslange med stor forsiktighet da vannstrålene kan forårsake skade hvis de brukes for nært. Wash World anbefaler en minimumsavstand på 30 cm.
• Matbiler eller andre kommersielle maskiner må ikke rengjøres. Utstyret er kun beregnet på personbiler.
• Vasking av motor og understellsramme med høytrykkslanser er forbudt, da vanninntrengning kan forårsake skade.
• Støvsuging av fuktige eller våte rom/flater er forbudt, da det vil ødelegge støvsugeren.
• Feil bruk av bilpleieprodukter kan utløse et erstatningskrav, f.eks. for tømming av brønner mm. Maling og andre kjemikalier som skylles ut i brønner, vil ødelegge balansen i biorenseanlegget og må derfor renses opp. Dette gjelder også vask av næringsrelaterte maskiner e.l. som forårsaker tette brønner og sandfang.
Vær oppmerksom på at bruk av vaskeanlegg og bilpleieprodukter skjer på eget ansvar. Wash World kan ikke holdes ansvarlig for personskade eller skade på eiendom.

7. Samtykke til markedsføringsmateriell
I forbindelse med opprettelse av en profil på hjemmesiden kan du velge om du ønsker å motta elektronisk markedsføringsmateriell f.eks. via e-post, SMS og push-varsler.
Du kan når som helst reservere deg mot å motta markedsføringsmateriell, enten via avmeldingsmuligheten i den tilsendte e-posten eller på hjemmesiden under «Min profil».
Elektronisk post som utelukkende gjelder servicemeldinger, inkludert meldinger om driftsproblemer, betalingsrestanser, pause eller opphør av Tjenesten kan sendes når som helst.

8. Betaling og fakturering
Det er en forutsetning for å bruke Tjenesten at du registrerer deg og fortløpende oppdaterer betalingsopplysningene dine.
Abonnement på ubegrenset bilvask betales på forhånd, siste bankdag eller virkedag i måneden. Dette er siste rettidige betalingsdag. Beløpet trekkes ved hjelp av den betalingsmåten som du har angitt i forbindelse med registreringen. Du er ansvarlig for betalingen for de tjenestene som leveres i henhold til avtalen. Ved forsinket betaling blir medlemskapet midlertidig sperret, og vi forbeholder oss retten til å oppkreve et purregebyr på 199 NOK.

Abonnenter med ubegrenset bilvask kan kjøpe et større vaskeprogram som tilvalg ved vaskehallen. Disse tilvalgene belastes sammen med neste månedlige betaling.
Enkeltstående kjøp og oppgraderinger av enkeltvask som er gjort på betalingsterminal, tilbakebetales opp til 30 dager etter transaksjonsdato ved driftsstans, feil på anlegg eller lignende. Feil skal meldes til Kundeservice før du forlater vaskeanlegget, med angivelse av bilskilt, vaskehall og tidspunkt.

Ved registrering av medlemskap for ubegrenset bilvask påløper det et opprettelsesgebyr på 199 NOK, med mindre annet fremgår av hjemmesiden eller annonsering.
Informasjon om hvilke betalingskort/betalingsløsninger som kan brukes som betaling for Tjenesten, finner du på hjemmesiden. Du har mulighet til å laste ned en fakturakvittering på det betalte beløpet på hjemmesiden under Min profil.

Når du registrerer betalingsinformasjonen din, registrerer og oppbevarer en tredjepart betalingsinformasjonen som er nødvendig for bruk av Tjenesten, på vegne av selskapet. Tredjeparten er godkjent i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard).
Informasjon om de gjennomførte kjøpene dine finner du under «Betalinger» på kundeprofilen din på hjemmesiden.

9. Binding
Det er ingen binding i Wash World. Du kan si opp abonnementet ditt før den 20. i en måned til utgangen av samme måned. Hvis du ønsker å si opp abonnementet ditt, går du til «Min profil» på hjemmesiden. Dersom du sier opp medlemskapet ditt etter den 19. i en måned, opphører abonnementet samt faktureringen av dette ved utgangen av påfølgende måned.
Når du registrerer deg for abonnementet vårt, betaler du en forholdsmessig månedspris fra innmeldingsdatoen frem til utgangen av den aktuelle måneden samt opprettelsesebyr.

10. Angrerett
Du kan angre avtalen som er inngått, i henhold til forbrukeravtaleloven § 17.
Angrefristen er 14 dager ved medlemskap.
Fristen regnes i utgangspunktet fra den dagen du inngikk avtalen, f.eks. ved gjennomføringen av opprettelsen av det ønskede medlemskapet. Ifølge forbrukerkjøpsloven har du krav på å få en rekke opplysninger, bl.a om angreretten og om den bestilte tjenesteytelsen. Angrefristen løper ikke før du har mottatt denne informasjonen på e-post eller via skjemaet på denne lenken: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1457 (vedlegg 3)

Før angrefristens utløp må du gi oss beskjed om at du har angret på avtalen. Melding om at du har angret på avtalen, skal gis til:
Wash World ApS, Dynamovej 11, 1tv. 2860 Søborg eller via fanen Kundeservice på hjemmesiden vår.
Hvis du begynner å bruke Tjenesten, faller angreretten bort.

11. Ansvar for misbruk mv.
Ved å bruke Tjenesten er du ansvarlig i henhold til danske lover og regler for tap som Wash World kan lide som følge av andres uberettigede bruk av Tjenesten. Ved mistanke om at medlemskapet blir brukt til vask av annen bil enn den registrerte, ta kontakt med «Kundeservice» så snart som mulig slik at medlemskapet kan sperres.
Tjenesten tilhører det registrerte bilskiltet. Dersom det ubegrensede medlemskapet misbrukes til vask av annen bil enn den registrerte, avsluttes medlemskapet uten varsel, og du belastes ved trekk på den registrerte betalingsløsningen for prisen på vasken samt et gebyr på 500 NOK per episode.

12. Endringer i vilkår, priser, avtalevilkår mm.

Samtlige priser for de aktuelle produktene våre er tilgjengelige på hjemmesiden og kan endre seg over tid, noe som vil bli kommunisert til deg i overensstemmelse med disse vilkårene. Med forbehold om rettighetene du har under punktet «Angrerett», kan ingen betalinger refunderes, og vi foretar ingen tilbakebetalinger eller krediteringer for manglende bruk eller kun delvis bruk av Tjenesten.

Du har rett til å endre ditt abonnement i henhold til gjeldende regelverk. Du kan oppgradere abonnementet ditt og denne endringen trer i kraft umiddelbart.
Tillegg for gjenværende måned vil bli belastet sammen med gebyr for påfølgende måned.
Den nye abonnementsprisen trer i kraft fra neste forfallsdato for betaling.

Du kan nedgradere abonnementet ditt til og med den 19. i én måned, så trer pakke- og prisendring i kraft ved slutten av samme måned.
Hvis du nedgraderer medlemskapet ditt etter den 19. for en måned, trer pakke- og prisendringen i kraft ved slutten av påfølgende måned.

Vi gir deg minst 30 dagers varsel på e-post dersom det skjer endringer i abonnementsprisene. Vesentlige endringer vedrørende abonnement på ubegrenset bilvask varsles individuelt på e-post. Vi kan imidlertid endre prisene på kort varsel dersom våre kostnader ved å gjøre abonnementet tilgjengelig øker som følge av endringer i skatter, avgifter, valutakurssvingninger, endringer i priser til tredjeparter, vedtak fra myndighetene eller lovendringer eller annen regulering, og prisøkning på abonnementet tilsvarer denne økningen. Dersom du ikke kan akseptere prisendringen, har du rett til å si opp abonnementet ditt med virkning fra den dagen endringen trer i kraft, dersom vi har mottatt melding om dette minst tre (3) kalenderdager før endringen trer i kraft.

Endringer i prisene, som beskrevet ovenfor, inkluderer også innføring av nye priser, avgifter mv.

Vi har rett til å endre innholdet i pakkene du abonnerer på. Hvis endringen er til vesentlig ugunst for deg, vil vi varsle deg om slike endringer via e-post. En slik endring vil tre i kraft på det tidspunktet som er spesifisert i varselet, men ikke tidligere enn tretti (30) kalenderdager etter at varselet er sendt eller offentliggjort. En endring kan tre i kraft tidligere dersom den skyldes et potensielt lovbrudd, et myndighetsvedtak, en lovendring eller en lignende situasjon av force majeure-karakter.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer og/eller tilføyelser til disse avtalevilkårene når som helst. Endringer/tilføyelser vil fremgå av hjemmesiden. Vi anbefaler at du holder deg løpende oppdatert ved å besøke hjemmesiden regelmessig.

Du vil bli varslet om vesentlige endringer og/eller tilføyelser til disse avtalevilkårene via e-post minst 30 dager før endringen og/eller tilføyelsen trer i kraft. Ved vesentlige endringer kan du si opp avtalen med virkning fra den dagen endringen trer i kraft. Dette er imidlertid under forutsetning av at endringen ikke åpenlyst er i din favør, og at vi har mottatt forhåndsvarsel fra deg om oppsigelse. Dersom du ikke sier opp avtalen i henhold til ovenstående, betyr det at du godtar endringen.

Pause

Du kan sette medlemskapet på pause i opptil 3 måneder i året, for en måned av gangen. Disse månedene trenger ikke være sammenhengende.
Du kan bestille en pause for medlemskapet ditt til og med den 19. i en måned slik at det trer i kraft ved slutten av samme måned.
Bestiller du en pause for medlemskapet ditt etter den 19. i en måned, trer dette i kraft ved slutten av påfølgende måned.
Medlemskap kan ikke avsluttes, oppgraderes eller nedgraderes i en pause. Les mer under hjelp.

Behandling av personopplysninger
Når du oppretter en kundeprofil for Tjenesten, samt når du bruker Tjenesten eller kjøper enkeltvask, «Vask Selv» eller bilpleieprodukter, samler vi inn og behandler visse opplysninger om deg. Du kan lese mer om hvilken informasjon vi samler inn, og hvordan vi behandler denne, i personvernerklæringen vår.

13. Support/kontaktinformasjon
For å komme i kontakt med vår kundeservice kan du enten:
• Bruke vårt kontaktskjema www.washworld.no/hjelp eller skrive til oss på [email protected]
• Ved maskinstopp kan du ringe driftstelefonen – telefonnummeret til driftstelefonen vår er tilgjengelig på alle lokasjonene våre og kan finnes på terminalen samt inne i vaskehallen. Merk at det utelukkende er akutt driftsstans som behandles her. Andre henvendelser sendes gjennom kontaktskjemaet på hjemmesiden.
• Sende et brev til os: att. Wash World ApS Kundeservice, Dynamovej 11 1.tv, 2860 Søborg.

14. Lenker fra hjemmesiden
Når du bruker hjemmesiden, kan det inneholde lenker til tredjeparters hjemmesider. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse hjemmesidene og påtar oss intet ansvar for dem eller for noe tap eller noen skade, plage eller ulempe som kan oppstå ved din bruk av disse hjemmesidene.

15. Klager
Skader som oppstår som følge av korrekt bruk av vaskeanlegget, og som du vurderer at Wash World vil være erstatningspliktig overfor, må anmeldes umiddelbart etter at skaden er oppstått, via kontaktskjemaet i menyen under www.washworld.no/hjelp og senest 18 timer etter at skaden er oppstått, med informasjon om sted, vaskehall, bilskilt og tidspunkt.

Dersom vi ikke gir deg medhold i klagen, kan du sende en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

EU-kommisjonens nettbaserte klageportal kan også brukes til å sende inn en klage. Dette er spesielt relevant hvis du er forbruker med bopel i et annet EU-land. Klager kan sendes inn her: http://ec.europa.eu/odr. Når du sender inn en klage, må du oppgi vår e-post [email protected].

16. Overdragelse
Du kan ikke overdra avtalen eller deler av den til tredjepart. Vi har rett til å overføre hele eller deler av avtalen til en tredjepart.

17. Avtalen
Disse avtalevilkårene, våre retningslinjer for informasjonskapsler samt personvernerklæringen utgjør hele grunnlaget for avtalen mellom deg og oss og erstatter eventuelle tidligere avtaler, både skriftlige og muntlige, vedrørende innholdet i disse bestemmelsene.

18. Force majeure
Vi er ikke ansvarlige for svikt, nedetid, utilgjengelighet eller feil på hjemmesiden samt Tjenesten eller annen mangel på oppfyllelse av disse avtalevilkårene som er forårsaket av hendelser som ligger utenfor vår rimelige kontroll.

19. Ugyldighet
Skulle en bestemmelse i avtalen mellom deg og oss bli erklært ugyldig eller umulig å håndheve, vil en slik bestemmelse på ingen måte påvirke, ugyldiggjøre eller forhindre håndhevelsen av de resterende bestemmelsene i avtalen. Anvendelsen av denne bestemmelsen skal håndheves i det omfang loven tillater det.

20. Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt dansk lov, og saker må bringes inn for Københavns byrett.

«Avtalevilkår for bruk av Wash World» ble sist oppdatert mars 2022.