Avtalevilkår for bruk av Wash World

For English see below.

1. Formål
Wash World ApS (heretter «vi», «oss», «vår» og lignende, avhengig av sammenhengen) tilbyr bilvask, «Vask Selv» og bilpleie. Disse tjenestene gjøres tilgjengelig via ubegrenset medlemskap, medlemskap med enkeltvask eller enkeltstående kjøp med betalingskort og diverse betalingsløsninger på lokasjonene våre. Du kan finne informasjon om gjeldende Wash World-produkter på washworld.no
Formålet vårt er å sikre effektiv, moderne og miljøvennlig bilvask, «Vask Selv» og bilpleie med kort ventetid. Vi jobber kontinuerlig med endringer og utvikling av teknologi som har til formål å sikre høy kvalitet på produktene våre.

2. Avtalevilkår
Disse avtalevilkårene gjelder, og er juridisk bindende, for alle brukere av medlemskap med ubegrenset bilvask, medlemskap med enkeltvask, bilpleie, «Vask Selv» og enkeltvask. Medlemskapene våre vil heretter samlet bli referert til som «Tjenesten». Du må lese og godta avtalevilkårene og reglene før du bruker Tjenesten. Ved å bruke Tjenesten godtar du disse avtalevilkårene og samtykker samtidig i å overholde dem. Avtalevilkårene er gyldige så lenge du har et kundeforhold med oss. Hvis du på noe tidspunkt ikke aksepterer eller ikke er i stand til å overholde avtalevilkårene, har du ikke rett til å bruke Tjenesten, bilpleie, «Vask Selv» eller enkeltvask.

3. Informasjon om oss
Tjenesten, bilpleie, «Vask Selv», støvsuger eller enkeltvask tilbys av Wash World AS.
Vi er registrert under foretaksnummer 821 741 572 med forretningsadresse: Wash World AS c/o Sands Advokatfirma DA Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo. Og postadresse Wash World AS, c/o Wash World ApS, Dynamovej 11, 1. tv. 2860 Søborg.

Eventuelle spørsmål som vedrører tjenesterelaterte problemer, skal rettes direkte til oss via kontaktinformasjonen du finner i disse avtalevilkårene.

4. Tilgang til og bruk av Tjenesten
For å bruke Tjenesten kreves det at du oppretter en kundeprofil. Du oppretter kundeprofilen din på hjemmesiden og godkjenner disse avtalevilkårene. Du kan avslutte kundeforholdet med oss ved å stoppe medlemskapet ditt på profilen din på hjemmesiden (kontaktinformasjon finner du under «Support» nedenfor).
Når du har opprettet en kundeprofil på hjemmesiden, kan du få tilgang til Tjenesten ved å:
• Abonnere på et løpende abonnement og betale månedlig på forhånd («abonnementsprisen») helt til du sier opp abonnementet. Hver måned du abonnerer på medlemskapet, kalles «abonnementsperioden».
For å få tilgang til Tjenesten, og når du registrerer deg, må du godkjenne følgende betingelser:
• Du må stå inne for at informasjonen du har oppgitt i forbindelse med registreringen, er sannferdig og korrekt, og du må gi oss beskjed dersom denne informasjonen på noe tidspunkt endres.
• Tjenesten gjelder kun i Norge og for registrerte bil(er). I tillegg kan ikke vårt abonnement på ubegrenset bilvask brukes til drosjer eller annen kommersiell persontransport.
• Du må knytte et betalingsmiddel til abonnementet ditt på ubegrenset bilvask eller medlemskap med enkeltvask.
• Du må registrere registreringsnummeret på bilen din. Medlemskapet ditt er knyttet til dette nummeret. Du har mulighet til å endre registreringsnummeret i løpet av medlemsperioden, men maks en gang hver 30. dag.
• Vi registrerer bilen/medlemskapet ved vaskeanlegget via automatisk skiltgjenkjenningssystem. Du samtykker herved til at føreren av bilen kan handle på dine vegne, også med hensyn til oppgradering av vask og det derav følgende forbruket og påløpte betalingsforpliktelser. Vær oppmerksom på at personlige bilskilt ikke kan gjenkjennes automatisk og må legges inn manuelt ved innsjekking for medlemmer med ubegrenset bilvask.
• Når du registrerer deg for Tjenesten, får du en firesifret kode (PIN-kode), som du kan endre senere. Koden skal brukes i forbindelse med bilvasken for biler som er knyttet til vårt medlemskap for ubegrenset bilvask eller enkeltvask, dersom bilskiltet ikke gjenkjennes av systemet. I så fall må bilskiltet og koden oppgis på betalingsterminalen for å kunne vaske på medlemskapet.
• Når du registrerer deg for Tjenesten, må du velge et passord som du kan bruke til å logge deg inn på kundeprofilen din på hjemmesiden.
• Når du bruker Tjenesten, må du være spesielt oppmerksom på riktig bruk av vaskeanlegget. Les mer nedenfor under «korrekt bruk av vaskeanlegget».
• Det kan forventes driftsstans og service innenfor åpningstiden til vaskehallen. Vi vil etterstrebe å utføre vedlikehold og service i tidsrom hvor vaskefrekvensen er lavest. Målet vårt er å sikre høy kvalitet og tilgjengelighet på anleggene våre.
• Vaskeanlegget og området er videoovervåket .
• Du kan ikke bruke eller la andre bruke Tjenesten til ulovlige eller upassende formål som kan forstyrre driften av anlegget eller offentlig orden.

5. Tilgang til og bruk av vår enkeltvask, «Vask Selv», støvsuging og bilpleie
For å få tilgang til bruken av vår enkeltvask, «Vask Selv», støvsuging og bilpleie må du godta punktene nedenfor. For å få tilgang til enkeltvask, kjører du frem til terminalen ved vaskehallen og velg ønsket vask. Du betaler umiddelbart i terminalen via valgt betalingsmåte.

For å få tilgang til «Vask Selv», støvsuging og bilpleie, betaler du enten via betalingsterminalen eller via QR-koden som finnes på maskinen, avhengig av hva som tilbys på den enkelte lokasjon.

Vi gjør oppmerksom på at når du betaler via betalingsterminalen, reserverer kredittkortleverandøren din et beløp på betalingskortet, siden prisen for “Selvvask”, støvsuging eller bilpleie først blir kjent etter at tjenesten er benyttet. Reservasjonen skyldes at beløpet ikke blir trukket umiddelbart. Reservasjonen oppheves når det faktiske beløpet er kjent og trukket . Du finner nærmere informasjon om dette på betalingsenhetene våre.
• Vi registrerer bilen ved vaskeanlegget via videoovervåking på stedet. Les mer om hvordan vi behandler informasjonen i personvernerklæringen vår.

6. Korrekt bruk av vaskehall, «Vask Selv», bilpleieprodukter og forvaskområde
Korrekt bruk av automatisk vaskehall:
• Sjekk at bilen din overholder maks. høyde- og breddemål. De spesifikke målene for vaskehallen din finner du på hjemmesiden, under fanen «Finn vaskehall».
• Skyv inn speilene. Fjern antenne, takstativ, takboks, spoilere og tilbehør osv.
• Bruk viskerposer.
• Kjør bilen frem til maskinen viser ‘STOPP’ i midten av vaskehallen og slå av motoren.
• Sett på håndbrekket, sett automatgiret i «P», og lukk dører, vinduer, soltak osv.
• Slå av bilsensorene på vindusviskere, automatisk bagasjeromsåpning osv.
• Bli sittende i bilen under vask.
• Test alltid bremsene etter vask.
• Det er ikke tillatt å forvaske biler – og felger – i adkomstområdet. Av hensyn til biorenseanlegget kan forvask kun foregå på de områdene som er merket «Forvaskområde».
• Bruk kun bilpleieprodukter som er beregnet for biler, i anlegget.
Ta vare på slukene våre, da vi bruker biologiske renseanlegg og tar vare på miljøet.
• Feil bruk av vaskehallen kan utløse krav om erstatning for tømming av brønner mv. Maling og andre kjemikalier som skylles ut i brønner, vil ødelegge balansen i biorenseanlegget og må derfor renses opp. Dette gjelder også vask av næringsrelaterte maskiner e.l. som forårsaker tette brønner og sandfang.
Riktig bruk av «Vask Selv»-systemet
• Bruk av «Vask Selv» samt sjampo, kjemikalier, godkjente bilpleieprodukter og høytrykksslanger er på eget ansvar. Wash World kan ikke holdes ansvarlig for personskade eller skade på eiendom.

• Før vask – sjekk om bilen din får plass i båsen i høyden og bredden.

• Under vask – følg instruksjonene for produktene nøye. Bruk høytrykksslange forsiktig av hensyn til lakken. Anbefalt avstand fra bilen er min. 30 cm.

• Bruk kun bilpleieprodukter som er beregnet for biler, i anlegget. Ta vare på slukene våre, da vi bruker biologiske renseanlegg og tar vare på miljøet.

• Matbiler eller andre kommersielle maskiner må ikke rengjøres. Utstyret er kun beregnet på personbiler.
• Vasking av motor og understellsramme med høytrykkslanser er forbudt, da vanninntrengning kan forårsake skade.
• Feil bruk av «Vask Selv»-systemet kan utløse krav om erstatning for tømming av brønner mv. Maling og andre kjemikalier som skylles ut i brønner, vil ødelegge balansen i biorenseanlegget og må derfor renses opp. Dette gjelder også vask av næringsrelaterte maskiner e.l. som forårsaker tette brønner og sandfang.
• Ved bruk av matterenser er det ikke tillatt å rense gummimatter. Ytterligere instruksjoner er tilgjengelig på stedet. Det gis ingen erstatning for ødelagte gummi- og stoffmatter dersom instruksjonene ikke er fulgt.

Merk: Av hensyn til biorenseanlegget er følgende forbudt i «Vask Selv»:
• Fjerning av større steiner, jord, maling, kjemikalier eller lignende.
• Å bruke vår «Vask Selv» på andre gjenstander enn biler.
• Vask av motor og understell.
• Vask av matbiler, næringsrelatert maskineri, anleggsmaskiner, hengere med jord og lignende.

Det gis ingen erstatning for sidespeil, vindusviskere, antenner, spoilere, reservehjul, pyntelister, skvettlapper, lavprofildekk, stofftak, gummimatter, felger og tilleggsutstyr som er skadet under «Vask Selv» og i vaskehall.
Det er kundens ansvar å sørge for at bilen overholder høyde- og breddemål. I tillegg er følgende biler ikke tillatt i vaskeanleggene våre: pickuper uten hardtop, biler med lifter, biler med skiboks, sykkelstativ mm.

Korrekt bruk av bilpleieprodukter, inkludert bl.a. høytrykksforvask, støvsuger, matterenser osv.:
• Følg instruksjonene for produktet nøye.
• Bruk høytrykksslange med stor forsiktighet da vannstrålene kan forårsake skade hvis de brukes for nært. Wash World anbefaler en minimumsavstand på 30 cm.
• Matbiler eller andre kommersielle maskiner må ikke rengjøres. Utstyret er kun beregnet på personbiler.
• Vasking av motor og understellsramme med høytrykkslanser er forbudt, da vanninntrengning kan forårsake skade.
• Støvsuging av fuktige eller våte rom/flater er forbudt, da det vil ødelegge støvsugeren.
• Feil bruk av bilpleieprodukter kan utløse et erstatningskrav, f.eks. for tømming av brønner mm. Maling og andre kjemikalier som skylles ut i brønner, vil ødelegge balansen i biorenseanlegget og må derfor renses opp. Dette gjelder også vask av næringsrelaterte maskiner e.l. som forårsaker tette brønner og sandfang.
Vær oppmerksom på at bruk av vaskeanlegg og bilpleieprodukter skjer på eget ansvar. Wash World kan ikke holdes ansvarlig for personskade eller skade på eiendom.

7. Samtykke til markedsføringsmateriell
I forbindelse med opprettelse av en profil på hjemmesiden kan du velge om du ønsker å motta elektronisk markedsføringsmateriell f.eks. via e-post, SMS og push-varsler.
Du kan når som helst reservere deg mot å motta markedsføringsmateriell, enten via avmeldingsmuligheten i den tilsendte e-posten eller på hjemmesiden under «Min profil».
Elektronisk post som utelukkende gjelder servicemeldinger, inkludert meldinger om driftsproblemer, betalingsrestanser, pause eller opphør av Tjenesten kan sendes når som helst.

8. Betaling og fakturering
Det er en forutsetning for å bruke Tjenesten at du registrerer deg og fortløpende oppdaterer betalingsopplysningene dine.
Abonnement på ubegrenset bilvask betales på forhånd, siste bankdag eller virkedag i måneden. Dette er siste rettidige betalingsdag. Beløpet trekkes ved hjelp av den betalingsmåten som du har angitt i forbindelse med registreringen. Du er ansvarlig for betalingen for de tjenestene som leveres i henhold til avtalen. Ved forsinket betaling blir medlemskapet midlertidig sperret, og vi forbeholder oss retten til å oppkreve et purregebyr på 35 NOK.

Abonnenter med ubegrenset bilvask kan kjøpe et større vaskeprogram som tilvalg ved vaskehallen. Disse tilvalgene belastes sammen med neste månedlige betaling.
Enkeltstående kjøp og oppgraderinger av enkeltvask som er gjort på betalingsterminal, tilbakebetales opp til 30 dager etter transaksjonsdato ved driftsstans, feil på anlegg eller lignende. Feil skal meldes til Kundeservice før du forlater vaskeanlegget, med angivelse av bilskilt, vaskehall og tidspunkt.

Ved registrering av medlemskap for ubegrenset bilvask påløper det et opprettelsesgebyr på 199 NOK, med mindre annet fremgår av hjemmesiden eller annonsering.
Informasjon om hvilke betalingskort/betalingsløsninger som kan brukes som betaling for Tjenesten, finner du på hjemmesiden. Du har mulighet til å laste ned en fakturakvittering på det betalte beløpet på hjemmesiden under Min profil.

Når du registrerer betalingsinformasjonen din, registrerer og oppbevarer en tredjepart betalingsinformasjonen som er nødvendig for bruk av Tjenesten, på vegne av selskapet. Tredjeparten er godkjent i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard).
Informasjon om de gjennomførte kjøpene dine finner du under «Betalinger» på kundeprofilen din på hjemmesiden.

9. Binding
Det er ingen binding i Wash World. Du kan si opp abonnementet ditt før den 20. i en måned til utgangen av samme måned. Hvis du ønsker å si opp abonnementet ditt, går du til «Min profil» på hjemmesiden. Dersom du sier opp medlemskapet ditt etter den 19. i en måned, opphører abonnementet samt faktureringen av dette ved utgangen av påfølgende måned.
Når du registrerer deg for abonnementet vårt, betaler du en forholdsmessig månedspris fra innmeldingsdatoen frem til utgangen av den aktuelle måneden samt opprettelsesebyr.

10. Angrerett
Du kan angre avtalen som er inngått, i henhold til forbrukeravtaleloven § 17.
Angrefristen er 14 dager ved medlemskap.
Fristen regnes i utgangspunktet fra den dagen du inngikk avtalen, f.eks. ved gjennomføringen av opprettelsen av det ønskede medlemskapet. Ifølge forbrukerkjøpsloven har du krav på å få en rekke opplysninger, bl.a om angreretten og om den bestilte tjenesteytelsen. Angrefristen løper ikke før du har mottatt denne informasjonen på e-post eller via skjemaet på denne lenken: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1457 (vedlegg 3)

Før angrefristens utløp må du gi oss beskjed om at du har angret på avtalen. Melding om at du har angret på avtalen, skal gis til:
Wash World ApS, Dynamovej 11, 1tv. 2860 Søborg eller via fanen Kundeservice på hjemmesiden vår.
Hvis du begynner å bruke Tjenesten, faller angreretten bort.

11. Ansvar for misbruk mv.
Ved å bruke Tjenesten er du ansvarlig i henhold til norske lover og regler for tap som Wash World kan lide som følge av andres uberettigede bruk av Tjenesten. Ved mistanke om at medlemskapet blir brukt til vask av annen bil enn den registrerte, ta kontakt med «Kundeservice» så snart som mulig slik at medlemskapet kan sperres.
Tjenesten tilhører det registrerte bilskiltet. Dersom det ubegrensede medlemskapet misbrukes til vask av annen bil enn den registrerte, avsluttes medlemskapet uten varsel, og du belastes ved trekk på den registrerte betalingsløsningen for prisen på vasken samt et gebyr på 500 NOK per episode.

12. Endringer i vilkår, priser, avtalevilkår mm.

Samtlige priser for de aktuelle produktene våre er tilgjengelige på hjemmesiden og kan endre seg over tid, noe som vil bli kommunisert til deg i overensstemmelse med disse vilkårene. Med forbehold om rettighetene du har under punktet «Angrerett», kan ingen betalinger refunderes, og vi foretar ingen tilbakebetalinger eller krediteringer for manglende bruk eller kun delvis bruk av Tjenesten.

Du har rett til å endre ditt abonnement i henhold til gjeldende regelverk. Du kan oppgradere abonnementet ditt og denne endringen trer i kraft umiddelbart.
Tillegg for gjenværende måned vil bli belastet sammen med gebyr for påfølgende måned.
Den nye abonnementsprisen trer i kraft fra neste forfallsdato for betaling.

Du kan nedgradere abonnementet ditt til og med den 19. i én måned, så trer pakke- og prisendring i kraft ved slutten av samme måned.
Hvis du nedgraderer medlemskapet ditt etter den 19. for en måned, trer pakke- og prisendringen i kraft ved slutten av påfølgende måned.

Vi gir deg minst 30 dagers varsel på e-post dersom det skjer endringer i abonnementsprisene. Vesentlige endringer vedrørende abonnement på ubegrenset bilvask varsles individuelt på e-post. Vi kan imidlertid endre prisene på kort varsel dersom våre kostnader ved å gjøre abonnementet tilgjengelig øker som følge av endringer i skatter, avgifter, valutakurssvingninger, endringer i priser til tredjeparter, vedtak fra myndighetene eller lovendringer eller annen regulering, og prisøkning på abonnementet tilsvarer denne økningen. Dersom du ikke kan akseptere prisendringen, har du rett til å si opp abonnementet ditt med virkning fra den dagen endringen trer i kraft, dersom vi har mottatt melding om dette minst tre (3) kalenderdager før endringen trer i kraft.

Endringer i prisene, som beskrevet ovenfor, inkluderer også innføring av nye priser, avgifter mv.

Vi har rett til å endre innholdet i pakkene du abonnerer på. Hvis endringen er til vesentlig ugunst for deg, vil vi varsle deg om slike endringer via e-post. En slik endring vil tre i kraft på det tidspunktet som er spesifisert i varselet, men ikke tidligere enn tretti (30) kalenderdager etter at varselet er sendt eller offentliggjort. En endring kan tre i kraft tidligere dersom den skyldes et potensielt lovbrudd, et myndighetsvedtak, en lovendring eller en lignende situasjon av force majeure-karakter.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer og/eller tilføyelser til disse avtalevilkårene når som helst. Endringer/tilføyelser vil fremgå av hjemmesiden. Vi anbefaler at du holder deg løpende oppdatert ved å besøke hjemmesiden regelmessig.

Du vil bli varslet om vesentlige endringer og/eller tilføyelser til disse avtalevilkårene via e-post minst 30 dager før endringen og/eller tilføyelsen trer i kraft. Ved vesentlige endringer kan du si opp avtalen med virkning fra den dagen endringen trer i kraft. Dette er imidlertid under forutsetning av at endringen ikke åpenlyst er i din favør, og at vi har mottatt forhåndsvarsel fra deg om oppsigelse. Dersom du ikke sier opp avtalen i henhold til ovenstående, betyr det at du godtar endringen.

Pause

Du kan sette medlemskapet på pause i opptil 3 måneder i året, for en måned av gangen. Disse månedene trenger ikke være sammenhengende.
Du kan bestille en pause for medlemskapet ditt til og med den 19. i en måned slik at det trer i kraft ved slutten av samme måned.
Bestiller du en pause for medlemskapet ditt etter den 19. i en måned, trer dette i kraft ved slutten av påfølgende måned.
Medlemskap kan ikke avsluttes, oppgraderes eller nedgraderes i en pause. Les mer under hjelp.

Behandling av personopplysninger
Når du oppretter en kundeprofil for Tjenesten, samt når du bruker Tjenesten eller kjøper enkeltvask, «Vask Selv» eller bilpleieprodukter, samler vi inn og behandler visse opplysninger om deg. Du kan lese mer om hvilken informasjon vi samler inn, og hvordan vi behandler denne, i personvernerklæringen vår.

13. Support/kontaktinformasjon
For å komme i kontakt med vår kundeservice kan du enten:
• Bruke vårt kontaktskjema www.washworld.no/hjelp eller skrive til oss på [email protected]
• Ved maskinstopp kan du ringe driftstelefonen – telefonnummeret til driftstelefonen vår er tilgjengelig på alle lokasjonene våre og kan finnes på terminalen samt inne i vaskehallen. Merk at det utelukkende er akutt driftsstans som behandles her. Andre henvendelser sendes gjennom kontaktskjemaet på hjemmesiden.
• Sende et brev til os: att. Wash World ApS Kundeservice, Dynamovej 11 1.tv, 2860 Søborg.

14. Lenker fra hjemmesiden
Når du bruker hjemmesiden, kan det inneholde lenker til tredjeparters hjemmesider. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse hjemmesidene og påtar oss intet ansvar for dem eller for noe tap eller noen skade, plage eller ulempe som kan oppstå ved din bruk av disse hjemmesidene.

15. Klager
Skader som oppstår som følge av korrekt bruk av vaskeanlegget, og som du vurderer at Wash World vil være erstatningspliktig overfor, må anmeldes umiddelbart etter at skaden er oppstått, via kontaktskjemaet i menyen under www.washworld.no/hjelp og senest 18 timer etter at skaden er oppstått, med informasjon om sted, vaskehall, bilskilt og tidspunkt.

Dersom vi ikke gir deg medhold i klagen, kan du sende en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

EU-kommisjonens nettbaserte klageportal kan også brukes til å sende inn en klage. Dette er spesielt relevant hvis du er forbruker med bopel i et annet EU-land. Klager kan sendes inn her: http://ec.europa.eu/odr. Når du sender inn en klage, må du oppgi vår e-post [email protected].

16. Overdragelse
Du kan ikke overdra avtalen eller deler av den til tredjepart. Vi har rett til å overføre hele eller deler av avtalen til en tredjepart.

17. Avtalen
Disse avtalevilkårene, våre retningslinjer for informasjonskapsler samt personvernerklæringen utgjør hele grunnlaget for avtalen mellom deg og oss og erstatter eventuelle tidligere avtaler, både skriftlige og muntlige, vedrørende innholdet i disse bestemmelsene.

18. Force majeure
Vi er ikke ansvarlige for svikt, nedetid, utilgjengelighet eller feil på hjemmesiden samt Tjenesten eller annen mangel på oppfyllelse av disse avtalevilkårene som er forårsaket av hendelser som ligger utenfor vår rimelige kontroll.

19. Ugyldighet
Skulle en bestemmelse i avtalen mellom deg og oss bli erklært ugyldig eller umulig å håndheve, vil en slik bestemmelse på ingen måte påvirke, ugyldiggjøre eller forhindre håndhevelsen av de resterende bestemmelsene i avtalen. Anvendelsen av denne bestemmelsen skal håndheves i det omfang loven tillater det.

20. Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt dansk lov, og saker må bringes inn for Københavns byrett.

«Avtalevilkår for bruk av Wash World» ble sist oppdatert mars 2022.

Terms and Conditions of Use for Wash World

1, Purpose

Wash World ApS (hereinafter “we”, “us”, “our” or similar, depending on the context) offers self-service car washing and car-care. These services are made available via an unlimited membership, a membership on a single-wash basis, or through individual purchases with a payment card and/or other payment solutions at our locations. You can find information about current Wash World products at washworld.no
Our aim is to provide efficient, modern and environmentally friendly self-service car washing and car-care with a short waiting time. We continuously work on improvements and the development of our technology to ensure the high quality of our products.

2. Terms and conditions

These terms and conditions apply, and are legally binding, for all users of the unlimited car wash membership, single-wash membership, car-care, self-service car washing and single-wash. Our memberships will hereafter be collectively referred to as “the Service”. You must read and accept the terms and conditions before using the Service. By using the Service, you accept, and agree to comply with, these terms and conditions. The terms and conditions are valid as long as you have a customer relationship with us. If, at any time, you do not accept or are unable to comply with the terms and conditions, you are not entitled to use the Service, car-care, self-service car washing or single-wash.

3. Information about us

The Service, car-care, self-service car washing, vacuum cleaning or single-wash is offered by Wash World AS.

Our company registration number is 821 741 572, and our address is Wash World AS c/o Sands Advokatfirma DA Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo, Norway.

Our postal address is Wash World AS, c/o Wash World ApS, Dynamovej 11, 1. tv. 2860 Søborg, Denmark.

Any questions relating to service-related problems must be addressed directly to us via the contact information provided in these terms and conditions.

4. Access to and use of the Service

To use the Service, you are required to create a customer profile. You create your customer profile on our website and approve these terms and conditions. You can end your customer relationship with us by terminating your membership on your profile on our website (contact information can be found below under “Help“).
Once you have created a customer profile on the website, you can access the Service by:
• Signing up to a subscription and paying a monthly fee in advance (“the Subscription Price”) until you cancel the subscription. Each month you subscribe to the membership is referred to as “the Subscription Period”.
To access the Service, as well as when you register, you must agree to the following terms and conditions:
• You must ensure that the information you have provided in connection with signing up is truthful and correct, and you must notify us if this information changes at any time.
• The Service is only valid in Norway and for registered car(s). Our unlimited car wash subscription cannot be used for taxis or other vehicles used for commercial passenger transport.
• You must link a means of payment to your unlimited car wash subscription or single-wash membership.
• You must register your car’s number plate. Your membership will be linked to your car’s number plate. You have the option to change the number plate during the membership period, but no more than once every 30 days.
• We register the car/membership at the car wash via an automatic number plate recognition (ANPR) system. You hereby agree that the driver of the car may act on your behalf, including with respect to the upgrade of washes and the resulting consumption and payment obligations incurred. Please note that personal number plates cannot be recognised automatically and must be entered manually at check-in for members with unlimited car wash subscriptions.
• When you register for the Service, you are given a four-digit code (PIN), which you can change later. The code should be used in connection with the car wash for cars linked to our unlimited car wash membership or single-wash membership if the number plate is not recognised at our car wash locations. In this case, the number plate and the code should be entered at the payment terminal to be able to use the membership.
• When you register for the Service, you must choose a password that you can use to log in to your customer profile on the website.
• When using the Service, you must pay particular attention to the correct use of the car wash facility. Read more below under “correct use of the car wash facility”.
• Downtime and servicing can be expected within the car wash facility’s opening hours. We aim to carry out maintenance and servicing during periods when the frequency of washing is at its lowest. We aim to ensure high quality and availability at our facilities.
• The car wash facility and surrounding area is under video surveillance.
• You may not use or allow others to use the Service for illegal or inappropriate purposes that may disrupt the operation of the facilities or public order.

5. Access to and use of our single-wash, self-service washing, vacuuming & car-care

To access our single-wash, self-service washing and car-care services you must accept the points below. To access the single-wash, drive up to the terminal at the car wash and select the desired wash. You pay immediately at the terminal via the chosen payment method.

To access “Self-Service Washing”, vacuuming, and car care, you either pay via the payment terminal or the QR code located on the machine, depending on what is offered at the specific location.

Please note that when you pay via the payment terminal, your debit/credit card provider reserves an amount on the payment card, as the price for “Self-Service Washing”, vacuuming, or car care is only known once the service has been used. The reservation is due to the fact that the amount is not withdrawn immediately. The reservation is cancelled when the actual amount is known and withdrawn. For more information, see our payment units.
• We register the car at the car wash via video surveillance on site. Read more about how we process data in our privacy policy.

6 Correct use of the car wash, self-service car washing, car-care products and the pre-wash area

Correct use of the automatic car wash:
• Check that your car complies with the max. height and width measurements. The specific measurements for your car wash location can be found on the website under the “Finn vaskehall” tab.
• Push your mirrors in. Remove any antennas, roof racks, roof boxes, spoilers as well as any other accessories
• Use wiper bags.
• Drive your car forward until the machine shows ‘STOPP’. Keep your car straight and in the middle of the wash bay and switch off the engine.
• Put the handbrake on, put your automatic gearbox in “P” and close any doors, windows, sunroofs, etc.
• Turn off car sensors on wipers, automatic boot opener, etc.
• Remain seated in the car during washing.
• Always test your brakes after washing.
• It is not permitted to wash cars – including rims – in the access area. For the sake of the biological treatment facility, pre-washing may only take place in the areas marked “Forvaskområde” (“Pre-wash area”).
• Inside the facility, you must only use car-care products intended for cars.
Take care of our drains, as we use biological treatment facilities and take care of the environment.
• Improper use of the car wash facilities may trigger claims for compensation for emptying of wastewater shafts etc.Paint and other chemicals that are washed into wastewater shafts will destroy the balance in the biological treatment facility and must therefore be cleaned up. This also applies to washing food-related machines etc., as they can lead to blocked wastewater shafts and sand traps.
Correct use of the self-service car washing system
• The use of the self-service car wash as well as shampoos, chemicals, approved car-care products and high-pressure hoses is done at your own risk. Wash World cannot be held responsible for personal injury or damage to property.
• Before washing, check whether your car will fit in the cubicle in terms of height and width.
• When washing, follow the instruction of use for the products carefully. Use the high-pressure hose carefully for the sake of your paintwork. Recommended distance from the car is min. 30 cm.
• Inside the facility, you must only use car-care products intended for cars. Take care of our drains, as we use biological treatment facilities and take care of the environment.
• Washing of food trucks or other commercial machines is not allowed. The car wash equipment is only intended for passenger cars.
• It is prohibited to wash engines and undercarriages with high-pressure hoses, as water ingress can cause damage.
• Improper use of the self-service car washing system can trigger claims for compensation for emptying of wastewater shafts etc. Paint and other chemicals that are washed into wastewater shafts will destroy the balance in the biological treatment facility and must therefore be cleaned up. This also applies to washing food-related machines etc., as they can lead to blocked wastewater shafts and sand traps.
• When using mat cleaners, cleaning of rubber mats is not permitted. Further instructions are available on-site. No compensation is given for damaged rubber and fabric mats if instructions have not been followed.
Note: For the sake of the biological treatment facility, the following is prohibited in the self-service car wash:
• Removal of larger stones, soil, paint, chemicals or the like.
• Using our self-service car wash for objects other than cars.
• Washing engines and undercarriages.
• Washing food trucks, food-related machinery, construction machinery, trailers with remains of soil and the like.
No compensation is given for wing mirrors, windscreen wipers, antennas, spoilers, spare wheels, trim strips, mud flaps, low-profile tyres, fabric roofs, rubber mats, rims and additional equipment damaged during self-service car washing and in the car wash.
It is the customer’s responsibility to ensure that their car complies with the height and width measurements. In addition, the following cars are not permitted in our car wash facilities: pickups without a hardtop, cars with lifts, cars with ski boxes, bicycle racks etc.
Correct use of car-care products, including e.g. high-pressure pre-wash hoses, vacuum cleaner, carpet cleaner, etc.:
• Follow the instructions for the product carefully.
• Use the high-pressure hose with great care, as the water jets can cause damage if used too close to the car. Wash World recommends a minimum distance of 30 cm.
• Washing of food trucks or other commercial machines is not allowed. The car wash equipment is only intended for passenger cars.
• It is prohibited to wash engines and undercarriages with high-pressure hoses, as water ingress can cause damage.
• Vacuuming humid or wet areas/surfaces is prohibited, as this will destroy the vacuum cleaner.
• Incorrect use of car-care products can trigger a claim for compensation, e.g. for emptying of wastewater shafts etc. Paint and other chemicals that are washed into wastewater shafts will destroy the balance in the biological treatment facility and must therefore be cleaned up. This also applies to washing food-related machines etc., as they can lead to blocked wastewater shafts and sand traps.
Please note that the use of car wash facilities and car-care products is at your own risk. Wash World cannot be held responsible for personal injury or damage to property.

7. Consent to marketing materials

In connection with the creation of a profile on our website, you can choose whether you wish to receive electronic marketing material, e.g. via e-mail, SMS or push notifications.
You can opt out of receiving marketing material at any time, either via the unsubscribe option in received e-mails or on the website under the “My profil” section.

Electronic mail relating exclusively to service messages, including notifications of operational problems, payment arrears, and pause or termination of the Service may be sent at any time.

8. Payment and invoicing

It is a prerequisite for use of the Service that you register, and continuously update, your payment details.

Unlimited car wash subscriptions are paid for in advance on the last banking day or working day of the month. This is considered the last timely payment day. The amount is deducted using the payment method that you have registered in connection with your subscription. You are personally responsible for payment for the services provided in accordance with the agreement. In the event of late payment, membership is temporarily blocked, and we reserve the right to charge a late payment fee of NOK 199.

Subscribers with an unlimited car wash subscription have the option to purchase an enhanced wash programme at the car wash. Such purchases are charged together with the next monthly payment.
Single purchases and single-wash upgrades made at the payment terminal are refundable up to 30 days after the transaction date in case of downtime, system failure or similar. Errors must be reported to customer services before you leave the car wash, stating the number plate, car wash location and time.

When signing up for an unlimited car wash membership, there is a set-up fee of NOK 199 unless otherwise stated on the website or in advertising.
Information about which payment cards/payment solutions that can be used for the Service can be found on the website. You can download an invoice receipt for your purchases in the “Min profil“ section on the website.

When you register your payment information, a third party registers and stores the payment information that is necessary for use of the Service on behalf of the company. The third party is approved according to international security standards (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard).

Information about your completed purchases can be found under the “Betalinger” section on your customer profile on the website.

9. Fixed-term subscription

There is no fixed-term subscription period for Wash World. You can cancel your subscription for the next month before the 20th of the current month. If you wish to cancel your subscription, navigate to the “Min profil” section on the website. If you cancel your membership after the 19th of a month, the subscription and the invoicing thereof will be terminated at the end of the following month.

When you sign up for a subscription, you pay a pro rata amount covering the period from the sign-up date until the end of the month in question, as well as a set-up fee.

10. Right of Withdrawal

You can cancel the agreement that has been entered into in accordance with Section 17 of the Consumer Contracts Act.

The cancellation period for memberships is 14 days.

The deadline is normally calculated from the day you entered into the agreement, e.g. upon completion of the creation of the desired membership. According to the Consumer Contracts Act, you are entitled to a range of information, including about the right of withdrawal and the ordered service. The withdrawal period does not start until you have received this information by e-mail or via the form in this link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1457 (Appendix 3)

Before the end of the withdrawal period, you must notify us that you have cancelled the agreement. Notification that you have withdrawn from the agreement must be sent to
Wash World ApS, Dynamovej 11, 1tv. 2860 Søborg, or via the Kundeservice section on our website.

If you start using the Service, the right to withdrawal is forfeited.

11. Liability for abuse etc.

By using the Service, you are liable according to Danish laws and regulations for losses that Wash World may suffer as a result of other people’s unauthorised use of the Service. If you suspect that your membership is being used to wash a car other than the one you have registered, contact customer services as soon as possible so that the membership can be blocked.
Use of the Service applies only to the registered number plate. If your unlimited car wash membership is misused to wash a car other than the one registered, your membership will be terminated without notice, and you will be charged the price of the wash as well as an additional fee of NOK 500 per offence. The amount will be deducted from the registered payment method.

12 Changes in terms, prices, conditions, etc.

All prices for our relevant products are available on the website and may change over time. Changes will be communicated to you in accordance with these terms. Except from the rights you have under the section “Right of Withdrawal”, no payments can be refunded, and we do not give any refunds or credits for non-use or only partial use of the Service.

You have the right to change your subscription in accordance with current regulations. You can upgrade your subscription at any time, and this change will take effect immediately.
Additional purchases for the remaining month will be charged together with the fee for the following month.

The new subscription price takes effect from the due date of the next payment.

You can downgrade your subscription up to and including the 19th of each month, after which the subscription and relevant price change will take effect at the end of the same month.
If you downgrade your membership after the 19th of a month, the subscription and price change will take effect at the end of the following month.
We will notify you at least 30 days in advance by e-mail if we make changes to the subscription prices. Significant changes regarding unlimited car wash subscriptions are notified individually by e-mail. However, we may change the prices at short notice if our costs of making the Service available increase as a result of changes in taxes, fees, exchange rate fluctuations, changes in prices to third parties, decisions by the authorities or changes in the law or other regulation. In this case, the price increase of the subscription will correspond to this increase in expenses for the Company. If you do not wish to accept the price change, you have the right to cancel your subscription with effect from the day the change takes effect if we have received notification of this at least three (3) calendar days before the change takes effect.
Changes to the prices, as described above, also include the introduction of new prices, taxes, etc.

We have the right to change the content of the packages you subscribe to. If the change is materially unfavourable to you, we will notify you of such changes by e-mail. Such a change will take effect at the time specified in the notice, but not earlier than thirty (30) calendar days after the notice has been sent or published. A change can come into force earlier if it is due to a potential violation of the law, an official decision, a change in the law or similar circumstances of a force majeure nature.

We reserve the right to make changes and/or additions to these terms and conditions at any time. Changes/additions will be published on the website. We recommend that you stay up-to-date by visiting the website regularly.

You will be notified of significant changes and/or additions to these terms and conditions via e-mail at least 30 days before the change and/or addition takes effect. In the event of significant changes, you can terminate the agreement with effect from the day the change comes into force. However, this is on the condition that the change is not clearly in your favour, and that we have received advance notice from you regarding termination. If you do not terminate the agreement in accordance with the above, this means that you accept the change.

Pause
You can pause your membership for up to 3 months a year for one month at a time. These months do not have to be consecutive.
If you schedule a pause in your membership up to and including the 19th of a month, the pause will take effect at the end of that month.
If you schedule a pause in your membership after the 19th of a month, this will take effect at the end of the following month.
Membership cannot be terminated, upgraded or downgraded during a pause. Read more under Help.

Processing of personal data
When you create a customer profile for the Service, and when you use the Service or purchase single-washes, self-service car washing or car-care products, we collect and process certain information about you. You can read more about what information we collect and how we process it in our privacy policy.

13. Support/contact information

To get in touch with our customer services, you can either:
• Use our contact form www.washworld.no/hjelp or write an email to us at [email protected]
• In the event of downtime you can call our downtime hotline – the hotline number is available at all our facilities and is located at the terminal as well as inside the car wash facility. Please note that only emergency downtime is addressed here. Other enquiries should be made through the contact form on the website.
• Send us a letter: attn. Wash World ApS Kundeservice, Dynamovej 11 1.tv, 2860 Søborg.

14. Links from the website

When you use the website, it may contain links to third-party websites. We have no control over the content of these websites and accept no responsibility for them or for any loss or any damage, inconvenience or disadvantage that may arise from your use of these websites.

15. Complaints

Damage resulting from the correct use of the washing facility and for which you consider Wash World to be responsible must be reported immediately after the damage has occurred via the contact form in the menu at www.washworld.no/hjelp and no later than 18 hours after the damage occurred, indicating the location, the car washing facility, the number plate and the time.
If we do not uphold your complaint, you can send a complaint to the Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

You can complain to the Center for Klageløsning via the Complaint Portal for Nævnenes Hus.

You can also submit a complaint through the European Commission’s online complaints portal. This is particularly relevant if you are a consumer residing in another EU country. Complaints can be submitted here: http://ec.europa.eu/odr. When submitting a complaint, you must provide our email address [email protected].

16. Transfer

You may not assign the agreement or parts of it to third parties. We have the right to transfer all or part of the agreement to a third party.

17. Agreement

These terms and conditions, our guidelines for cookies and the privacy policy constitute the entire basis for the agreement between you and us and supersede any previous agreements, both written and oral, regarding the content of these provisions.

18. Force majeure

We are not responsible for any failure, downtime or unavailability or malfunction of the website and the Service or any other failure to comply with these terms and conditions caused by events beyond our reasonable control.

19. Invalidity

Should any provision of the agreement between you and us be declared invalid or unenforceable, such provision will in no way affect, invalidate or prevent the enforcement of the remaining provisions of the agreement. The application of this provision shall be enforced to the extent permitted by the applicable legislation.

20. Choice of law and venue

The agreement is governed by Danish law, and cases must be brought before the Copenhagen District Court.
The “Terms and Conditions of Use for Wash World” were last updated in March 2022.